تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

غروب فهم ایرانی... بقلم: ایرج بدربانی

  همعیارسنجش دراندازه داد،ودانش وهنرماست.طلوع وغروب خورشیدهرروزبه چشم میاید.پس نیازبه اصراروتعصب ورگ غیرتبیرون زدننیست الا آنکه عاقل باشیم وخردگراوقتی که راستی رابادرستی به پاکی پسندکردیم ودوراز سفسطه ومغلطه نباشیم،وبهترآنکه خورشیدخردرابه هنرمندی با داد ومهرواندیشه ی،نیک دهش همراه نمودیم پس همه ازمابه نیکی یادخواهندکرد،وتاریخ گفتاروکردارنیک ماراباتاریخ انجام و....جاویدوماندگارمینماید که مثال زنده ی،آن بزرگیهای مردم آذربایجان درهمراهی قیام ستارخان وباقرخان درانقلاب مشروطه !!!یا ملی شدن صنعت نفت توسط دمکراسی نوپای ملت ایران وتشکیل مجلس ملی و....

  البته دورترتشکیل امپراطوری مادها (کوردها)وکتیبه های جاویدان تخت جمشید،بیستون،طاق بستانذکرمانشاه   ،معبدآناهیتای کنگاور و....چون سیستم پادشاهی ایران باستان توسط حکومت شاهی وفدرالی مردمی اداره میشدمانندحکومت الان دولت ایالات متحدآمریکا،(حتی قانون اساسی آمریکاتوسط توماس جفرسون وجرج واشنگتن شالوده وپایه ی،اساسی آن نشات گرفته از قانون اساسی مادها وهخامنشیان نوشته شده است) مثال آن اینکه درایالت کرمانشاه یک پادشاه کورد منتخب مردم کرمانشاه به تخت شاهی مینشست خودمردم طبق آداب ورسوم خود کاشت،داشت وبرداشت و...مینمودند ولی زیرنظر شاهنشاه یعنی شاه شاهان که درپایتخت حکومت میکرد سیاستهاهماهنگ واداره میشد و...

  تا اینکه خورشیدخوشبختی باحمله وبه قول شاعرملی ایران زمین دکترکیکو آریایی باتقدیرتازی وتدبیرشیطان غروب درظلمت توسط داعشیان کهن درزمان خلافت عمرخان تازی تازیدن وتاختن وبردن وکشتند وتجاوزات جادویی نمودندوبدترازهمه بااینهمه جنایات ماندند!!!!و...

  ما،دراوستا فرزانه بودیم...درجام نیکی دردانه بودیم

  بامهرزرتشت،چون دادیزدان...برزلف ایران چون شانه بودیم...

  ...تقدیرتازی،تدبیرشیطان...گویی تو،کیکو،افسانه بودیم

  ایران واسپانیاهردوباهم موردتجاوز وحشیانه داعشیان تازی عمری قرارگرفتند،ملت اسپانیابعداز۸۰۰سال تازیان بازمانده ازبوبکروعمروعثمان ومعاویه ویزیدراباخفت وخاری بیرون کردندولی الحمدوالله رب العالمین  خراسانیان هنگام قیام یعقوب لیث صفاری لحظه آخرکه شکست تازیان وآزادسازی ایران ازچنگ اهریمنان حتمی بود،ناگهان خلیفه تازی روبه خراسانیان کردوبا حیله ومکرودروغ گفت:مگرنه اینکه درقرآن ازدهکده ای که همیشه آبادوبهشتی است نامبرده شده است وآن دهکده خراسان است.که رسوالله درحیثی به پدرم عباس ابن عبدالمطلب پدربزرگ پیامبر فرمود:ای عباس وقتی فرزندان توبه خلافت میرسند نزدیکی ظهورقیامت بین دوانگشت نزدیکتراست وچون مجوسان عجم یعنی زرتشتیان ایرانی میخواهندباعث نابودی جانشینان برحق من شوند این مردم دین دارخراسانندکه خلافت عباسیان رانجات دهند!!!آری به همین ساده گی حماقت خراسانیان کارخودراکردوباعث شکست ایران وایرانی وادامه ننگ برنام درتاریخ وماندگارظلم وآه مظلوم شد!!!پس ازاسارت یعقوب ازخلیفه پرسیدند،نترسیدی اینهمه دروغ ازخداورسول بافتی؟خلیفه گفت:بنوشید چراکه دروغی که به نفع اسلام باشد حلال است وحتی ثواب هم هست!!!و...

  البته درتاریخ ننگین شکست پشت شکست بعدازورودداعشیان عمری به ایران باعث وبانی این ننگ عظیم ۳بارخراسانیان بودند:نخست درجنگ نهاوندسپاه خراسان شرکت درجنگ ودفاع ازآب وخاک وناموس ودین ایرانی رابه شرط سپهسالاری رستم فرخزاد برفرماندهی کل قوا بود!درحالیکه بهمن جازویه رامهرمزی که کوردی دلاوربود ودر جنگ پل یا بقول تازیان جسر چنان شکستی به سپاه تازیان عمری داد که فقط یکنفربنام خالدابن ولید جان سالم بدربرد وباقی تازیان به هلاکت رسیدندیااسیرشدند!ولی فرماندهی بااغماض وترس به فرخزاد خراسانی که مردی رمال وخرافاتی بود ودایم ستاره میشمرد ومیگفت،پیروزی باتازیان است چراکه این راستاره هابه من میگویند!وحتی درخواب دیده ام!واین جملات کمرشکن رابه سربازان هم میگفت وروحیه دلاوران لک،ولر وکورد راچون سربازان پارسی بشکست!!!و....

  دومین شکست،کشتن شاه شهیدساسانی یزدگردسوم توسط شاه ایالات خراسان وتهمت مرگ باحقارت آنهم توسط آسیابانی!!!وفرستادن سرشاه شهیدبه مدینه برای خلیفه وگرفتن ۴ملیون دینارشیرینی!!!وسومین ننگ قیام ابومسلم خراسانی وکشتن شغال سفیانی آخرین خلیفه امویان وروی کارآوردن سلسله پلیدعباسیان وحکومت وغارت ایران وایرانی تا۷۰۰سال بعد وضمیمه ورودترکان وحشی وخونریزازآسیایه میانه تامغولستان تا ۱۳۰۰سال که آخرین ترک پلیدمغولی سلسله قاجاریه بودند که رضاشاه بزرگ پهلوی سلسله چنگیزی وتیموری مغول رامنقرض کرد!!!

  که دکترکیکوشاعرتاریخی ایران زمین میسراید:....به پوزش میبرد کیکو،غم وننگ خراسان را!!!!و....

  عبیدزاکانی شاعروطنزپرداز کورد میگوید:درقیامت برهمه قومی فرشته هابه نگهبانی بگمارند ولی برایرانیان هیچ!چراکه ایرانیان یازرنگنند یادلال!پس چنان به خودمشغولندکه غم نان رابرجان برتریهاببخشند!واگرکسی ازایرانیان به فکرآزادی بیفتد خودایرانیان چنان نابودش کنندکه پندوعبرت دیگرقومهاشود!!!البته خوداین مردبزرگ مورد غضب خلیفه المعتصم بالله قرارگرفت خلیفه دستورداد اوراگرفتند ازگوشت تن خودعبیدزاکانی به سیخ کشیدند وکباب نمودندودرمیان کف زدن وهلهله سربازان نوکروچاکرایرانی به خورد این شاعروفیلسوف ایرانی دادند!!!جنایتی چنین نه اهریمن نه شیطان نکرده است الا داعش کهن وداعش جدید!!!چرا چون فهم ودانش ایرانی درظلمات وهم،ودروغ وطمع وترس غروبی ناپایان کرده است!!!وقتی مامور بهانه معذوری میاورد!!وقتی بی تفاوتی وترس وطمع باشد همین آش وهمین کاسه !!!و...و...

  وپایان کلام حافظ نکو فرموده است:

  تازیان راغم احوال گران باران نیست...

  پارسیان مددی تاخوش وآسان بروم!!!. 

  ودرغزلی دیگربازهم حافظ:

  حافظا،می خورورندی کن وخوش باش ولی...

  دام تزویرمکن،چون دگران قرآن را

   


  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ جمعه 13 فروردين 1395 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , ,

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز پنجشنبه 27 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55486
 • تعداد مطالب :159236
 • بازدید امروز :14641
 • بازدید داخلی :1222
 • کاربران حاضر :94
 • رباتهای جستجوگر:342
 • همه حاضرین :436

تگ های برتر