تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

"> کانال خرید و فروش پرنده

رازستم به مادر.....بقلم: ایرج بدربانی

  پارسها خودرافارس ووزیر دشمنان متجاوزشدند وسرزمین های آبادرابه ترکان وتازیان وکوردهارامناطق کوهستانی وصعب العبور انتقال وکوچ میدادند وکتابهادرخدمت به ترک وعرب نوشتند وزرنگی ودلالی رارواج دادند وکورد همیشه متهم ومحکوم میشد وتاکنون۲۵قرن سکوتش درشعردکترکیکوآریایی اندیشمنکوردنمایان است:

  کیکو یه روژ دی شیرک له قفس.و..پرسید مگرآن شیر کورد همه ایرانیانی به وجودآمدکه متاسفانه دراثرازدواج دخترامپراطورمادهوخشتره تا پدیدآمدن نوروز وجشن های سده وتیرگان ومهرگان وآبان وآذر و.شکست هاو سازندگی ها و...چیزهی که باعث پیوستگی وبه هم بودن میشوداندیشه وفرهنگ مشترک مردمان میباشد همانند نوروز شاهنامه وحس اندیشه نه عقیده به ایران وسرزمین مادری !وبرعکس آنچه که باعث نکبت جدایی وفقر ومرگ وزیردستی درستم وحکومت ستمگران وبدترآنکه حضوربیگانگان چون ترکان ومغول وتازیان عرب برجایگاه امپراطوری کوردها(ماددرهمدان)وسلطه برتخت نوشیروان وتکه پاره شدن شیرزرد آریابوم ازهیبت آن شیربه گربه ای ملوس وترسو شد فقط اعتقاد وایمان باجهل وتعصب وبیگانه پرستی بود وبود وبود...ir" target="_blank"> با شاه پارس وبه دنیاآمدن کورش کبیر پارسها باموذی گری وسیاست ازپاکی وراستی ودرستی کوردها سواستفاده واز۲۵۰۰سالپیش یعنی۲۵قرن سکوت وکشتارکوردها وویرانی ونابودی ایران وایرانی شروع شد وتاامروزبه بدترین شکل ادامه دارد(کشتارکوردهای عراق،ازبکستان آذربایجان،راست ستمهای ناروا وغارت تاتجاوزوکشتار حاصل نکبت خیانت خواص وتبعیت عوام است!

  اگرکل تاریخ بشریت رابخوانی ازنبردها تاپیروزی ها،عمرآمد ترکان ومغولان آمدند وایران تکه پاره شد ازافغانستان.ir" target="_blank"> است که زنحیرش درقفس نموده اید

  چون دین تازی آمد ایرانیان باخیانت پارسها هم مبارزان کورد چون بابک خرم دین رامیکشتند

  ،زرتشت باکتاب مقدس اوستا شد ونخستین امپراطوری بشربنام امپراطوری مادهادرپایتخت هن گشت مانه یابه فارسی هگمتانه به معنی پایتختی برای همه چیزازفرهنگ وهنروتمدن گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , ,

آمار امروز دوشنبه 30 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :234153
 • بازدید امروز :50196
 • بازدید داخلی :3126
 • کاربران حاضر :70
 • رباتهای جستجوگر:153
 • همه حاضرین :223

تگ های برتر امروز

تگ های برتر