جستجو

تبلیغات


  تبلیغات شما در اینجا

رازستم به مادر.....بقلم: ایرج بدربانی

  دروغ های،راست ستمهای ناروا وغارت تاتجاوزوکشتار حاصل نکبت خیانت خواص وتبعیت عوام است!

  اگرکل تاریخ بشریت رابخوانی ازنبردها تاپیروزی ها،شکست هاو سازندگی ها و....چیزهی که باعث پیوستگی وبه هم بودن میشوداندیشه وفرهنگ مشترک مردمان میباشد همانند نوروز شاهنامه وحس اندیشه نه عقیده به ایران وسرزمین مادری !وبرعکس آنچه که باعث نکبت جدایی وفقر ومرگ وزیردستی درستم وحکومت ستمگران وبدترآنکه حضوربیگانگان چون ترکان ومغول وتازیان عرب برجایگاه امپراطوری کوردها(ماددرهمدان)وسلطه برتخت نوشیروان وتکه پاره شدن شیرزرد آریابوم ازهیبت آن شیربه گربه ای ملوس وترسو شد فقط اعتقاد وایمان باجهل وتعصب وبیگانه پرستی بود وبود وبود....

  روزگاریکه صاحبان ایران زمین کوردهای آریایی که اصالتی همپای ایران دارند وقوم پارس اندازه یک ایالت از۵۲ایالت ایران درزمان مادهابود ایران وایرانی صاحب همه چیزازفرهنگ وهنروتمدن تا پدیدآمدن نوروز وجشن های سده وتیرگان ومهرگان وآبان وآذر و....در ظهوردین اندیشه ای،زرتشت باکتاب مقدس اوستا شد ونخستین امپراطوری بشربنام امپراطوری مادهادرپایتخت هن گشت مانه یابه فارسی هگمتانه به معنی پایتختی برای همه ایرانیانی به وجودآمدکه متاسفانه دراثرازدواج دخترامپراطورمادهوخشتره با شاه پارس وبه دنیاآمدن کورش کبیر پارسها باموذی گری وسیاست ازپاکی وراستی ودرستی کوردها سواستفاده واز۲۵۰۰سالپیش یعنی۲۵قرن سکوت وکشتارکوردها وویرانی ونابودی ایران وایرانی شروع شد وتاامروزبه بدترین شکل ادامه دارد(کشتارکوردهای عراق،ترکیه سوریه،کوردهای لبنان وکوردهای قفقاز)

  تازمانیکه کوردهاحکومت کردندهیچ گاه ایران شکست نخورد وایران آبادبود وبعدازآن بودکه اسکندرآمد،عمرآمد ترکان ومغولان آمدند وایران تکه پاره شد ازافغانستان،قسمتی ازهندتاپاکستان،تاجیکستان،ازبکستان آذربایجان،ارمنستان و....و....

  پارسها خودرافارس ووزیر دشمنان متجاوزشدند وسرزمین های آبادرابه ترکان وتازیان وکوردهارامناطق کوهستانی وصعب العبور انتقال وکوچ میدادند وکتابهادرخدمت به ترک وعرب نوشتند وزرنگی ودلالی رارواج دادند وکورد همیشه متهم ومحکوم میشد وتاکنون۲۵قرن سکوتش درشعردکترکیکوآریایی اندیشمنکوردنمایان است:

  کیکو یه روژ دی شیرک له قفس...هآپآرکرد،هآوار مر اویش کورده!

  روزی کیکو شیری رادرقفس اسیر دید....پرسید مگرآن شیر کورد است که زنحیرش درقفس نموده اید

  چون دین تازی آمد ایرانیان باخیانت پارسها هم مبارزان کورد چون بابک خرم دین رامیکشتند


  این مطلب تا کنون 19 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ دوشنبه 18 مرداد 1395
  منبع
  برچسب ها : پارسها ,امپراطوری ,ترکان ,ایران وایرانی ,
  رازستم به مادر.....بقلم: ایرج بدربانی

تبلیغات


  Ads

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز سه شنبه 5 ارديبهشت 1396

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر